Tuesday, October 30, 2018

Al-Baqarah Ayat 243

2.2.243
Juz:2,Surah:2.

Surah 2, Ayat 243:
.
.
Ringkasan tafsir;
Ayat ini adalah suatu petanyaan kepada Nabi dan mereka yang taksub, apakah kamu tidak mendengar tentang kisah bani Israel yang melarikan diri dari kota yang ditimpa penyakit kerana takut mati ?, lantaran sebahagian ribuan puak bani israel yang lari itu sampai disuatu lembah, maka Allah berfirman kepada Malaikat supaya ucapkan kepada kaum bani Israel itu dengan perkataan “Matilah Kamu”, maka matilah mereka semuanya bergelimpangan dimerata tempat dilembah itu.

Al-kisah selepas beberapa tahun berlalu, datang seorang penganjur pendita kitab Taruat (iaitu khalifah ketiga dari kalangan bani Israel, selepas kematian nabi Musa, lihat ayat 246) melintas dikawasan lembah itu, dan berasa terkejut dan sedih menangis hiba tentang kaum nya yang dimurkai oleh Allah.  Maka khalifah bani Israel berdoa kepada Allah agar dapat dihidup kembali kaum nya yang telah meninggal dunia. Permintaan pendita khalifah itu dikabul oleh Allah, dan mendapat wahyu melalui mimipi dan sebutlah perkataan “Hiduplah kamu semua dengan izin Allah”. Maka hiduplah semuanya yang telah mati itu dan kekal hidup selama mana mengikut ajalnya masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan apabila mereka diajak untuk pergi berperang untuk untuk menegak agama Allah, mereka engkar dan enggan berbuat demikian.

Kaum bani Israel mendapat kurnia dari Allah dari hidup kepada mati dan kepada hidup, supaya diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah, tapi malangnya sebahagian mereka masih menderhakai dan menjadi kafir tidak mahu bersyukur

[previous] [next] 
.
.
RUJUKAN;
Juzuk
2, Surah2
Terjemahan, 241~250,
[GS] https://sites.google.com/site/n21guarcempedak/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     

No comments:

Post a Comment